Aellieh!

Aellieh!

Nektende imperativ

 

Skal du forby noen å gjøre noe, for eksempel forby noen ‘å drikke’, så finnes det et eget nektelsesverb for dette, også kalt nektende imperativ:

Aellieh‘ jovkh!  (Ikke drikk!, sies til ‘datne’)
Aelleden‘ jovkh!  (Ikke drikk!, sies til ‘dåtnoeh’)
Aellede‘ jovkh!  (Ikke drikk!, sies til ‘dijjieh’)

Som du ser bøyes også ‘aellie-‘ etter tall og person. Hovedverbet oppfører seg på samme måte som ved vanlig nektelse, det vil si at nektelsesverbet ‘aellie-‘ etterfølges av den ubøyde nektelsesformen av hovedverbet, her ‘jovkh’.

 

  ‘Aellie-‘ har bøyningformer for alle personer i entall, totall og flertall.

 

  Les mer om ulike former for nekting her.

 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.