Ordenstall

Ordenstall

Ordenstallene angir tallenes plassering i rekkefølge, og angis med følgende tallord:

 

Ordenstall fra 1. til 10.:

voestes (første) mubpie (andre) gåalmede (tredje) njealjede (fjerde) vïjhtede (femte)
govhtede (sjette) tjïjhtjede (sjuende) gaaktsede (åttende) åktsede (niende) låhkede (tiende)

 

Ordenstall fra 10. til 100.:

      låhkede (1o.)
      luhkievoestes (11.)
      luhkiemubpie (12.)
      luhkiegåalmede (13.) …..

      gööktelåhkede (20.)
      göökteluhkievoestes (21.)
      göökteluhkiemubpie (22.)
      göökteluhkiegåalmede (23.) …..

      ……

      uktiseluhkieåktsede (99.)

 

Ordenstall fra 100. til 1000.:

      tjuatede (100.)
      tjuetievoestes (101.)
      tjuetiemubpie (102.)
      tjuetiegåalmede  (103.) …..

      tjuetielåhkede (110.)
      tjuetieluhkievoestes (111.)
      tjuetieluhkiemubpie (102.)
      tjuetieluhkiegåalmede (103.) …..

      tjuetiegööktelåhkede (120.)
      tjuetiegöökteluhkievoestes (121.)
      tjuetiegöökteluhkiemubpie (122.)
      tjuetiegöökteluhkiegåalmede (123.) …..

      …..

      tjuetieuktsieluhkieåktsede (199.) …..

      gööktetjuatede(200.) …..

      uktsietjuetieuktsieluhkieåktsede (999.) …..

      stoerretjuatede (1000.)

 

  Tren på ordenstall i: NUMRA

 

 Les mer om: ORDENSTALL

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.