Daatoe

Våhkoebiejjieh jïh askh

 

Daatoe

Når man spør etter dag og dato kan man bruke spørreordet ‘mij‘ + akkusativ flertall:

      Mij biejjide daan biejjien?  (Hvilken dag er det i dag?)
      Mij daatojde daan biejjien?  (Hvilken dato er det i dag?)

Eksempler på svar:      

      Daan biejjien måanta. ( I dag er det mandag.)
      Daan biejjien goeven luhkievijhteden biejjie. ( I dag er det den 15. desember.)

 

 

____________________________________________________________

 Lïerehtimmieh:

  Tren på dato i NUMRA: daatoe

    Tren på ord i LEKSA: tidsuttrykk

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 
 
 
 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.