Lïeremebaalkan bïjre

Om læringsstien

Dette er en læringssti som er tilpasset ungdom og voksne som tar nybegynneropplæring i sørsamisk. Store deler av læringsstien følger samme temaer som SAAL1-kurset som tilbys av Aajege i regi av Samisk høgskole i Kautokeino. 

Læringsstien er tematisk inndelt med ulike tekster, hverdagsfraser, temaordlister, Quizer og oppgaver. Oppgavene er stort sett oppgaver som kan gjøres individuelt, men det finnes også gruppeoppgaver. Flere av oppgavene er direkte koblet til OAHPA (interaktivt språklæringsverktøy). Dette er ingen grammatisk læringssti, men den streifer likevel innom verbbøyning og kasus.

This entry was posted in Aalkoe (under arbeid). Bookmark the permalink.

Comments are closed.