Gïhtjemebaakoeh

 
   
gåabph hvorhen
gosse hvorhen
gusnie hvor
gustie hvor fra
gubpede hvor fra, fra hvilken kant
gubpene på hvilken kant
gogkoe hvor, hvilken vei, på hvilken del
guhte hvem
guktie hvordan
gumhtie hvordan (sydlig variant)
gåessie når
gåellie når (sydlig variant)
mannasinnie hvorfor
man åvteste hvorfor, av hvilken grunn
magkeres/magkere hva slags
magkerh hva slags (flertall)
gåabpa hvem, hvilken (av to)
   
mij/ mah hva (nominativ)
maam/ mejtie hva (akkusativ)
man/ mej hva (genitiv)
mïsse/ mejtie til hva (illativ)
mesnie/ mejnie på hva (inessiv)
mestie/ mejstie av/fra hva (elativ)
mejnie/ mej gujmie med hva (komitativ)
mejnie som hva (essiv)
   
gie/ gïeh hvem (nominativ)
gïem/ giejtie hvem (akkusativ)
gïen/ giej hvem sin (genitiv)
gïese/ giejtie til hvem (illativ)
giesnie/ giejnie på hvem (inessiv)
giestie/ giejstie av/fra hvem (elativ)
giejnie/ giej gujmie med hvem (komitativ)
giejnie som hvem (essiv)