Category Archives: Grammatikk

Akkusativ eller nominativ?

Akkusativ eller nominativ? Som nybegynner i samisk er det ikke alltid så lett å skille mellom når man skal bruke nominativ og akkusativ form. En metode som kan gjøre det enklere for deg, er å lære deg å skille mellom … Loga eanet »

Posted in Grammatikk, Uncategorized | Comments Off on Akkusativ eller nominativ?

Setningsbygning

Setningsbygning Både i forhold til norsk, men også i forhold til de øvrige samiske språkene, har sørsamisk noen sentrale forskjeller i syntaks, det vil si for hvordan setningene bygges. Disse forskjellene er det er viktig å være klar over. SOV-språk … Loga eanet »

Posted in Grammatikk | Comments Off on Setningsbygning

Verbgruppe I – Preteritum

Verbgruppe I – Preteritum Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. De vanligste verbene i verbgruppe I, stamme på -ie, har en kortere preteritumsform med omlyd, som for verbet ‘båetedh‘ (å komme): 1. p. sg.: Manne böötim Jeg kom … Loga eanet »

Posted in Grammatikk | Comments Off on Verbgruppe I – Preteritum

Spørrepronomen

Spørrepronomen Mij (hva) og gie (hvem) er begge spørrepronomener, og bøyes i tall og kasus. ‘Gie’ kan bare brukes om personer. ‘Mij‘ brukes i hovedsak om ting og dyr. Her er noen eksempler på bruken: Kasus   Nominativ Mij daate? … Loga eanet »

Posted in Grammatikk | Comments Off on Spørrepronomen

Imperativ

Imperativ Skal du befale, oppfordre eller be noen om å gjøre noe, for eksempel ‘å lese’, så bruker du en verbform som heter imperativ. På norsk sier du ‘les!’ uavhengig av om det er snakk om en befaling til en eller … Loga eanet »

Posted in Grammatikk | Comments Off on Imperativ

Gerundium/ progressiv

Gerundium/ progressiv Om du skal uttrykke at du holder på med noe, for eksempel at du holder på med ‘å fiske’, så kan du uttrykke det med å tilføye endelsen -minie bak verbets stamme; ‘gööledh’ > ‘gööleminie‘. Verbet får da … Loga eanet »

Posted in Grammatikk | Comments Off on Gerundium/ progressiv