Tallord – grunntall

Tallord – grunntall

Grunntallene angis med følgende tallord:

 

Grunntall fra 1 til 10:

akte       (1) göökte    (2) golme      (3) njieljie    (4) vïjhte     (5)
govhte  (6) tjïjhtje    (7) gaektsie  (8) uktsie     (9) luhkie  (10)

 

Grunntall fra 10 til 100:

      luhkie (1o)
      luhkieakte (11)
      luhkiegöökte (12)
      luhkiegolme (13) …..

      göökteluhkie (20)
      göökteluhkieakte (21)
      göökteluhkiegöökte (22)
      göökteluhkiegolme (23) …..

      ……

      uktiseluhkieuktsie (99)

 

Grunntall fra 100 til 1000:

      tjuetie (100)
      tjuetieakte (101)
      tjuetiegöökte (102)
      tjuetiegolme  (103) …..

      tjuetieluhkie (110)
      tjuetieluhkieakte (111)
      tjuetieluhkiegöökte (102)
      tjuetieluhkiegolme (103) …..

      tjuetiegöökteluhkie (120)
      tjuetiegöökteluhkieakte (121)
      tjuetiegöökteluhkiegöökte (122)
      tjuetiegöökteluhkiegolme (123) …..

      …..

      tjuetieuktsieluhkieuktsie (199) …..

      gööktetjuetie (200) …..

      uktsietjuetieuktsieluhkieuktsie (999) …..

      stoeretjuetie (1000)

 

   Tallordene er skrevet som de er brukt i NUMRA-programmet i Oahpa-åarjel. Vær oppmerksom på at også andre tallangivelser er i bruk: ‘stoereluhkie‘ (100), ‘tåvsene’ (1000), ‘nïmme’ (100) og ‘stoerenïmme’ (1000).

 

   Tren på grunntall i: NUMRA

 

 Les mer om: TALLORD

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.