Guktie dov nomme?

Det finnes ikke et eget ord for ‘å hete’ på samisk. På sørsamisk spør man 
Guktie dov nomme?‘ (Hvordan er ditt navn?)

– Guktie dov nomme?  
(Hvordan er ditt navn?)
– Gie (leah) datne?
(Hvem er du?)
– Mov nomme Aanta.
  (Mitt navn er Aanta.)
– Manne leam Anne.
(Jeg er Anne.)

 Nedenfor finner du en liste over noen sørsamiske gutte- og jentenavn (guttenavn er markert blå, jentenavn er markert rød.)

 Andre fraser:

Guktie dov aehtjien nomme? (Hva heter din far? (Hvordan er ditt fars navn?))
Mov aehtjien nomme Åvla. (Mitt fars navn er Åvla.)
Guktie dan nomme? (Hva heter hun/han/den/det? (Hvordan er hans/ hennes/ dets /dens navn?))
Dan nomme Lejsa. (Hennes navn er Lejsa.)
Guktie Laaran tjidtjien nomme? ( Hva heter Laaras mor? (Hvordan er Laaras mors navn?) )

Laavenjasse:

Jobb i grupper på to og to. Tren på å spørre hverandre hva dere heter og om hva deres familiemedlemmer heter.