Gusnie datne årroeminie?

Når du skal spørre om hvor noen oppholder seg eller bor, kan du bruke spørreordet ‘gusnie’ (hvor).

‘Gusnie datne årroeminie?’ (Hvor bor du?)
‘Gusnie datne årroeh?’ (Hvor bor du ?)

Når du skal si at du bor i eller på et sted setter du på endelsen –sne eller –isnie på stedsnavnet. Stedsnavnet blir da stående i et kasus som heter inessiv. For eksempel:

 ‘Manne Staaresne årroeminie.’ (Jeg bor i Östersund.)
 ‘Manne Snåasesne årroem.’ (Jeg bor i Snåsa.)

Legg merke til at ord med to stavelser får endelsen –sne, mens ord med tre stavelser får endelsen –isnie. Dette gjelder entall. Les mer om dette her.

Oversett disse setningene:

1. Hvor bor du?
2. Hvor bor jeg?
3. Hvor bor han?
4. Jeg bor i Tärnaby.
5. Du bor i Funäsdalen.
6. Han bor i Brekken.
7. Hvem bor i Trondheim?