Jaavoe jïh ijje

Jaavoe‘ tilsvarer det norske ordet ‘ja’. Du kan også svare bekreftende med ulike uttrykk som disse:

Nov amma.’
Nov gujht.’
Ja, hævvi.’
‘Nov maa.’

Ijje‘ tilsvarer det norske ordet ‘nei.’ Andre uttrykk som også kan brukes for å forsterke nektelsen er blant annet:

‘Ij amma’
‘Ijje maa’

 

 

 Det finnes ikke noe eget ord på samisk for ‘ikke.’ I samisk brukes derimot ulike nektelsesverb, f.eks:

 

_______________________________________________________

 

 Les mer om nekting her: nekting