Om prosjektet

Gïelebaalkan mietie

Opplæringsstien Gïelebaalkan mietie er resultat av prosjektet “Sørsamisk Oahpa – Opplæringsmodul 1”. Arbeidet er gjennomført av Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter, Røros i samarbeid med Giellatekno – Senter for språkteknologi ved Universitetet i Tromsø.

 

 

Prosjektarbeidere

Sissel Jåma – pedagog/ språkarbeider, Aajege

Marit M. Fjellheim – pedagog/ språkarbeider, Aajege

Lene Antonsen – pedagog/ lingvist, Giellatekno

Ryan Johnson – programmerer, Giellatekno

 

 

Finansiering

Prosjektet er støttet med midler fra Sametinget i Norge, samt med betydelig egeninnsats fra Giellatekno, UiT og Aajege, Røros.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på e-post: oahpa@uit.no