Interaktiv samiskopplæring

Åarjelsaemien gïelekuvsje

Gïelebaalkan mietie

Gïelebaalkan mietie er to læringsstier, Aalkoe og Baalka, tilpasset elever/studenter som holder på å lære seg sørsamisk.  

Aalkoe er en læringssti for nybegynnere i sørsamisk. Den følger stort sett samme tematisk oppbygging som SAAL1 (et nybegynnerkurs i sørsamisk i regi av Samisk Høgskole i samarbeid med Aajege – samisk språk og kompetansesenter.) Læringsstien er inndelt i 10 deler med ulike temaer. Her vil du finne tekster, lydfiler, temaordlister, enkle grammatiske forklaringer og oppgaver. De fleste temaene har arbeidsoppgaver linket til det sørsamiske språkprogrammet Oahpa-åarjel.

Baalka  er en læringssti med fokus på sørsamisk grammatikk. Læringsstien er et strukturert opplæringsløp inndelt i 12 deler etter grammatiske hovedområder. Du vil fortløpende bli veiledet gjennom stien med forklaringer, eksempler og arbeidsoppgaver med linker til Oahpa-programmene. Det er også lagt inn noen små tekster og lydfiler, samt linker til mer detaljerte forklaringer i Oahpa-grammatikken.

 

aajegelogo img   Aajege – saemien gïele- jïh maahtoejarnge