Buerie båateme!

Velkommen!

Velkommen til Gïelebaalkan mietie, læringsstien til Oahpa-åarjel, de sørsamiske programmene i Oahpa.

Gïelebaalkan mietie er et hjelpemiddel i språkinnlæringen, og en veiledning til bruk av programmene. Det er ikke et fullstendig og helhetlig språkkurs. I en læringssituasjon må du i tillegg lese og jobbe med flere ulike og varierte typer tekster.

Læringsstien har 12 deler med underkapitler. Du vil fortløpende bli veiledet gjennom stien med forklaringer og praktiske eksempler, og det er lagt inn linker til Oahpa-programmene. Hvert av trinnene inneholder arbeidsoppgaver der du får øve i praktisk bruk av språket. Oppgavene er basert på setninger med et ordforråd som dekker dagligdagse temaer og situasjoner. Det er også lagt inn noen små tekster og lydfiler, samt linker til mer detaljerte forklaringer i Oahpa-grammatikken.

Gïelebaalkan mietie gir en innføring i grunnleggende sørsamisk grammatikk og det er fordel om du kan noe samisk fra før, selv om også nybegynnere kan ha nytte av den. Stien kan også brukes av de som allerede kan en del samisk, men som vil lære mer om grammatikk.

Gjennom læringsstien kan du lære mer om, og øve på:

 • Skrivemåte og uttale
 • Bøyning av substantiv og pronomen i kasus
 • Adjektiv, former og gradbøyning/komparasjon
 • Tallord, klokke og datoer
 • Noen tidsuttrykk
 • Post- og preposisjoner
 • Spørresetninger og spørrepronomen
 • Relativsetninger og relativpronomen
 • Ulike verb og verbformer
 • Verbbøyning i presens (nåtid) og preteritum (fortid)
 • Nektelse og imperativ
 • Gerundium/progressiv og perfektum