Mov lea …..

Jeg har‘ kan på sørsamisk uttrykkes ved at du bruker genitivNedenfor finner du eksempler på bruk av genitiv + hjelpeverbet ‘lea‘. Entallsformen ‘lea‘/ ‘lij‘ brukes når du har/hadde én ting. Flertallsformen ‘leah‘/ ‘lin‘ brukes når du har/hadde flere ting.

Mov lea bïjle.  (Jeg har en bil.)
Mov leah gærjah?  (Har jeg bøker?)
Mov lij gærja.  (Jeg hadde en bok.)
Mov lin golme gærjah.  (Jeg hadde tre bøker.)

Men hjelpeverbet ‘lea‘ kan ofte utelates fra setningen :

        Aajjan stoerre gåetie.  (Bestefar har/hadde et stort hus.)
        Maanaj tjaebpies gaamegh.  (Ungene har/hadde fine sko.)

Flere eksempler:
Mov lea gaahtoe.
Mov leah gaahtoeh.
Jeg har en katt.
Jeg har katter.
Dov lea bïenje?
Dov leah bienjh.
Har du en hund?
Du har hunder.
Dan lea gærja.
Dan leah gærjah.
Hun har en bok.
Hun har bøker.
Monnen lea gåetie.
Monnen leah gåetieh.
Vi to har et hus.
Vi to har hus.
Dotnen lea voesse.
Dotnen leah voessh.
Dere to har en sekk.
Dere to har sekker.
Dej guaktaj lea veaskoe.
Dej guaktaj leah veaskoeh.
De to har ei veske.
De to har vesker.
Mijjen lea mobijle.
Mijjen leah mobijlh.
Vi har en mobil.
Vi har mobiler.
Dijjen lea vadtese.
Dijjen leah vadtesh.
Dere har en gave.
Dere har gaver.
Dej lea guvvie.
Dej leah guvvieh.
De har et bilde.
De har bilder.
Baernien lea gærja.
Baernien leah gærjah.
Baerniej leah gærjah.
Baernien lij gærja.
Baernien lin gærjah.
Gutten har en bok.
Gutten har bøker.
Guttene har bøker.
Gutten hadde en bok.
Gutten hadde bøker.

Skal du si at du ‘ikke har‘ legger du til nektelsesverbet ‘ij‘ eller ‘eah‘ sammens med ‘leah‘. Du bruker ‘ij‘ når det er snakk om én ting og ‘eah‘ når det er snakk om flere ting

Ij leah mov bïjle.  (Jeg har ikke bil.)
Eah leah mov gærjah.  (Jeg har ikke bøker.)

  Merk at eierskap også kan uttrykkes med verbet ‘utnedh‘ (å ha), for eksempel: Manne bïjlem åtnam. (Jeg har bil.)/ Im manne bïjlem utnieh. (Jeg har ingen bil.) Ellers må det nevnes at verbet ‘utnedh’ også har flere betydninger, ‘å bruke; holde; anse’.

___________________________________________

Lïerehtimmieh:

 Gjør oppgave: laavenjasse
 

Tren på genitiv i MORFA-B: genitiv (substantiv)

 Tren på  genitiv i MORFA-R: genitiv (pronomen)