Grad og sammenligning

For å sammenligne substantiver med hverandre brukes de ulike gradformer av adjektivet.

 

Grad/ samme grad:

 Graden av en egenskap kan uttrykkes ved et nomen i genitiv, for eksempel:

      ‘Man’ båeries dïhte?  (Hvor gammel er han/hun?)
      ‘Luhkieuktsien jaepien’ båeries.  (Nitten år gammel.)

 

 For å uttrykke samme grad brukes ofte ordet ‘goh’ (som):

      Dïhte dan båeries ‘goh’ datne.  (Han/hun er så gammel som deg.)


I tillegg kan ‘seamma’ (like) brukes sammen med et nomen i komitativ:

      Dïhte ‘seamma’ båeries ‘datnine’.  (Han/hun er like gammel som deg.)

 

Høyere grad:

Den høyere graden uttrykkes ved komparativformen av adjektivet, og sammenligning kan uttrykkes ved et nomen i elativ:

      Gåabpa ‘monneste’ båarasåbpoe?  (Hvem av oss to er eldre?)
      Datne båarasåbpoe ‘manneste’.  (Du er eldre enn meg.)

 

Høyeste grad:

Den høyeste graden av en egenskap uttrykkes ved superlativ, og sammenlikning kan uttrykkes ved et nomen i elativ:

      Guhte ‘mijjeste’ båarasommes?  (Hvem av oss er eldst?)
      Datne dïhte guhte ‘mijjeste’ båarasommes. (Det er du som er eldst av oss.)

 

   Gjør oppgave: LAAVENJASSE