Pronomen

Pronomener hører til fellesgruppen nomen og viser til personer.

Samisk har ni personlige pronomener. I tillegg til entall og flertall, har man også personlige pronomener i totall. Totallsformene brukes om to personer, sjelden om to dyr eller ting. Disse er ‘månnoeh‘ (vi to), ‘dåtnoeh‘ (dere to) og ‘dah guaktah‘ (de to).

Man skiller heller ikke på kjønn i samisk, pronomenet ‘dïhte‘ kan bety både ‘han’ og ‘hun’ og i tilegg ‘den’ eller ‘det’.

Personlige pronomen:

1. p. sg.:
manne
jeg
2. p. sg.
datne
du
3. p. sg.
dïhte/satne
han/hun
1. p. du.
månnoeh
vi to
2. p. du.
dåtnoeh
dere to
3. p. du.
dah guaktah/såtnoeh
de to
1. p. pl.
mijjieh
vi
2. p. pl.
dijjieh
dere
3. p. pl.
dah/sijjieh
de

  Legg merke til at formene for 3. person har to alternative former. ‘Satne‘, ‘såtnoeh‘ og ‘sijjieh‘ er refleksive pronomen som viser tilbake til et overordnet subjekt, som for eksempel til subjektet ‘aehtjie‘ (far) i følgende setning: Aehtjie jeehti ‘satne’ edtja dåeriedidh. (Far sa at ‘han’ skal følge).

 Les mer om: Personlige pronomen