Verb – finitte former

Verb er en ordklasse som omfatter ord som forteller hva noen gjør (handlinger) eller hva som skjer (prosesser).

Sørsamisk har følgende finitte verbformer, som bøyes i modus, tid, person og tall:

     Modus: Indikativ og imperativ
     Tid: Presens (nåtid, fremtid eller historisk presens) og preteritum (fortid)
     Person: 1., 2. og 3. person
     Tall: Entall (singularis), totall (dualis) og flertall (pluralis)

 

For eksempel som for verbet: ‘båetedh‘ – å komme:

     1) Dïhte gåatan ‘båata‘.  (Han/hun ‘kommer’ hjem.)

         ‘båata’: (indikativ, presens, 3. person entall)

 

       2) Dah jååktan ‘böötin‘.  (De ‘kom’ i går.)

            ‘böötin‘: (indikativ, preteritum, 3. person flertall)

Verbene bøyes altså etter ni personer. Det vil si at verbene i indikativ har 9 forskjellige bøyningsformer i presens (nåtid eller framtid), og tilsvarende 9 former i preteritum (fortid).

 

       3) Båetieh‘ diekie!  (‘Kom’ du hit!)

            ‘båetieh‘: (imperativ, 2. person entall)

 Imperativ har 3 bøyningsformer: 2. person entall, totall og flertall.