Verb og stavelser

Som vi tidligere har sett kan et ord bestå av én til flere stavelser med hver sin vokal.

Verbets bøyningsmønster bestemmes av stammen til verbet ut fra hvor mange stavelser det er i siste takt. 

Eksempler på verb med forskjellig antall stavelser i infinitiv:

1 stavelse: lea *) lea
2 stavelser: båetedh båetedh
3 stavelser: byöpmedidh byöpmedidh
4 stavelser: bårrestovvedh bårrestovvedh

*) ‘Lea‘-verbet mangler infinitiv.

 

Likestavelses- og ulikestavelsesverb

Verbene deles inn i:

 

Likestavelsesverb som har 2 eller 4 stavelser i stammen. Infinitiv ender på -‘edh’ eller -‘odh’ For eksempel:

‘båetedh’ – å komme
‘darjodh’ – å gjøre
‘bårrestovvedh’ – å bli sulten

 

Ulikestavelsesverb som har 3 stavelser. De ender på –’idh’ i infinitiv. For eksempel:

‘byöpmedidh’ – å spise

 

‘Lea’-verbet har én stavelse og er dermed også et ulikestavelsesverb.

 

 Les mer om verbenes: Ulike stammer