Dyjrh

GIE MANNE er et spill hvor du blant annet kan trene på dyrenavn, lese- og lytteforståelse, oversetting og muntlig samtale. Spillet kan tilpasses ulike vanskelighetsgrader.
Nedlasting og veileding finner du ved å følge linken over.

 

_____________________________________________________

 Lïerehtimmieh:

   Tren på ord i LEKSA: dyjrh
Tren på ord i LEKSA: ledtie jïh guelie