Adposisjoner

Post- og preposisjoner

Adposisjoner er en felles betegnelse for postposisjoner og preposisjoner. Det er forholdsord som sammen med en substantivfrase (substantiv eller pronomen) danner en adposisjonsfrase.

Adposisjonsfrasen fungerer som regel som adverbial i setningen og uttrykker sted, tid, måte og også mer abstrakte forhold som årsak og virkning.

Postposisjonsfraser

Til postposisjoner står substantivfrasen i genitiv (etterstilling), for eksempel:

      oksen duekesne  (bak døra)
buertien bealese  (inntil bordet)
mov mïelen mietie  (etter min mening)
vearolden bïjre  (om været)

Preposisjonsfraser

Preposisjoner står foran substantivfrasen (foranstilling) i objektskasus (akkusativ eller nominativ flertall), for eksempel:

       bïjre gåetiem  (rundt huset)
bïjre dah gåetieh  (rundt husene)

  De aller fleste forholdsord er postposisjoner. Noen av dem kan nyttes både som postposisjon og som preposisjon. Et eksempel er ‘bïjre som brukt som postposisjon har substantivet i genitiv, for eksempel ‘vearolden bïjre’ (om været), og brukt som preposisjon med substantivet i akkusativ, for eksempel ‘bïjre gåetiem’ (rundt huset) eller i nominativ flertall ‘bïjre dah gåetieh’ (rundt husene).

 Les mer om: Post- og preposisjoner