Dato

Når man spør etter dag og dato kan man bruke spørreordet ‘mij‘ + akkusativ flertall:

      Mij biejjide daan biejjien?  (Hvilken dag er det i dag?)
      Mij daatojde daan biejjien?  (Hvilken dato er det i dag?)

 

Eksempelsetninger:
Daan biejjien måanta.  (Idag er det mandag.)
Daan biejjien suehpeden gåalmede biejjie.  (I dag er det den 3. mai).
Mov reakedsbiejjie lea njoktjen voestes biejjie.  (Min fødselsdag er 1. april)
Manne båatam goeven luhkiegåalmeden biejjien.  (Jeg kommer den 13. desember)
Manne reakadim snjaltjen mubpien biejjien.  (Jeg ble født den 2. juli)
Skïereden 14. biejjien manne vöölkim.  (Jeg reiste 14. september.)

 

 Laavenjassh:

 

  Tren på dato i: NUMRA
 
 
 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 
 
Oversikt over navn på ukedager og måneder finner du her: BAAKOELÆSTOE