Gyhtjelassh jïh vaestiedassh

Nedenfor finner du eksempelsetninger på spørsmål og svar som er nyttige når du skal presentere deg selv for noen du ikke kjenner.

 

  Laavenjassh:

  1.  Lag en dialog mellom deg og en person du møter for første gang
  2. Presenter deg for en av dine medstudenter. Still hverandre spørsmål og svar på spørsmåla.
  3. Lag en liste over ulike spørreord på samisk.