Kasus

Kasus er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon nomen har i setningen.

Nomen er enten substantiv (bovtse, nïejte, Aanta), tallord (akte, göökte, mubpie), pronomen (manne, datne, sinsitnie) eller adjektiv (onne, stoerre, guhkie).

I sørsamisk er det åtte kasus.

 

Nedenfor er substantivet ‘stovle’ (stol) bøyd i entall i alle åtte kasus. Her ser du tydelig at endelsene endrer seg alt ettersom hvilket kasus det dreier seg om. Bøyes substantivet i flertall, vil det få andre endelser.

 

Kasus               Entall                                                                       

Nominativ      Daate stovle.                                 Dette er en stol.
Akkusativ       Manne stovlem åastam.             Jeg kjøper en stol.
Genitiv             Stovlen klaerie plaave.               Stolens farge er blå.
Illativ               Tjihkedh stovlese!                         Sett deg på stolen!
Inessiv             Manne stovlesne tjahkesjem.     Jeg sitter på stolen.
Elativ               Manne stovleste gahtjim.            Jeg ramla av stolen.
Komitativ       Maam edtjh stovline?                  Hva skal du med stolen?
Essiv                 Nuhtjh daam stovline.                 Bruk denne som stol.

 

 Les mer om: Kasus