Likestavelsesverb – Verbgrupper (I – VI)

Likestavelsesverbene (verb med 2 og 4 stavelser) deles inn i 6 verbgrupper. Hver gruppe betegnes med romertall I – VI. Ved bøyning får verbene ofte omlyd, det vil si forandring av rotvokalen i første stavelsen etter vokalen i bøyningssuffikset.

Her er noen eksempelverb fra hver av verbgruppene bøyd i presens og preteritum for 3. person entall (dïhte):

 

Verbgruppe I:

Infinitiv Presens 3. p. sg. Preteritum 3. p. sg.
båetedh – å komme
båata bööti
buarastehtedh – å håndhilse
buarastahta buarastehti

 

Verbgruppe II:

Infinitiv Presens 3. p. sg. Preteritum 3. p. sg.
darjodh – å gjøre
dorje darjoeji

 

Verbgruppe III:

Infinitiv Presens 3. p. sg. Preteritum 3. p. sg.
fahkedh – å våkne
fahkoe/ fahka fahkoeji/ fahkaji

 

Verbgruppe IV:

Infinitiv Presens 3. p. sg. Preteritum 3. p. sg.
jovkedh – å drikke
jåvka jovki
gajhkelovvedh – å tørste
gajhkelåvva gajhkelovvi

 

Verbgruppe V:

Infinitiv Presens 3. p. sg. Preteritum 3. p. sg.
domtedh – å kjenne, føle seg
damta domti
bårrestohtedh – å sulte
bårrestahta bårrestohti

 

 Verbgruppe VI:

Infinitiv Presens 3. p. sg. Preteritum 3. p. sg.
gihtjedh – å spørre
gihtjie gihtji

 

  Les mer om verbgrupper og omlyd: Verb