Klokke

Det finnes flere måter å spørre om hva klokka er på samisk:

        Man gellie tsåahka?
        Man jïjnje tsåahka?
        Mennie mieresne tsåahka?

 

Tsåahka lea golme Klokken er tre
– bielie golme – halv tre
– njealjehts bijjelen golme – kvart over tre
– luhkie minudth åvtelen golme – to minutter på tre
– vïjhte minudth bijjelen bielie golme – fem minutter på halv tre
bijjelen over
åvtelen
bielie halv
njealjehts kvarter, en fjerdedel
 
 
   Tren på klokka i: NUMRA