Når man skal spørre om hvordan noen har det kan man spørre:

Guktie datnine? (Hvordan er det med deg?)
Guktie gåarede? ( Hvordan går det?)
Guktie datne veasoeminie? ( Hvordan har du det?)
Guktie veasoeh? ( Hvordan har du det?)

 

Ulike måter å svare på:

Mannine hijven. (Med meg er det bra.)
Mannine joekoen hijven. (Med meg er det veldig bra.)
Mannine nåake. (Med meg er det dårlig.)
Mannine ålvoes nåake. (Med meg er det forferdelig dårlig.)
Hijven gåarede. ( Det går bra.)
Im  daejrieh. (Jeg vet ikke.)
Manne (leam) geerjene. (Jeg er glad.)
Manne (leam) hujnesne. (Jeg er lei meg.)
Madtjeles leam. (Jeg er fornøyd.)