Ulikestavelsesverb

Ulikestavelsesverbene består av verb med 3 stavelser. De har endelse –idh i infinitiv. Disse verbene har ikke omlyd, men kan ha vokalveksling.

Verbene kan ha følgende vokalvekslinger:
       ie > e
       oe > o
       a > e
       a > i

 

Her er noen eksempelverb fra hver av gruppene av ulikestavelsesverb: 1) ingen vokalveklsling, 2) veksling ie > e, 3) veksling oe > o og 4) veksling a > e og veksling a > i, bøyd i presens og preteritum for 3. person entall (dïhte):

Infinitiv Pres. 3. p. sg. Pret. 3. p. sg.
1) goltelidhlytte, høre etter
goltele golteli
2) dåeriedidhfølge
dåerede dåeriedi
3) daaroestidhsnakke norsk daaroste daaroesti
4) fealadidh – farte, reise fealede fealadi
5) vaadtsajidhgå av sted vaadtsije vaadtsaji

 Les mer om: Vokalveksling i ulikestavelsesverb