Gubpede datne båatah?

Når du skal spørre om hvor noen kommer i fra, kan du bruke spørreordet ‘gubpede‘ (hvorfra, fra hvilket område) eller ‘gustie‘ (hvorfra).

‘Gubpede manne båatam? (Hvor kommer jeg i fra?)
‘Gubpede datne båatah?’ (Hvor kommer du i fra?)
‘Gubpede dïhte båata? (Hvor kommer han/hun i fra?)

Når du skal si at kommer i fra et sted setter du på endelsen –ste eller –istie på stedsnavnet. Stedsnavnet blir da stående i et kasus som heter elativ. For eksempel:

‘Manne Staareste båatam.’ (Jeg kommer i fra Östersund.)

 Legg merke til at ord med to eller fire stavelser får endelsen –ste, mens ord med tre stavelser får endelsen –istie. Dette gjelder entall. Les mer om dette her.

Oversett disse setningene:

1. Hvor kommer du i fra?
2. Hvor kommer jeg i fra?
3. Hvor kommer hun i fra?
4. Jeg er i fra Hattfjelldal.
5. Du er i fra Røros.
6. Hun er i fra Klimpfjäll.
7. Hvem er i fra Trondheim?