Tsåahka

 Man gellie tsåahka?

    
“Man gellie tsåahka?”
“Mennie mïeresne tsåahka?” 
“Man jïjnje tsåahka?”
Alle uttrykkene ovenfor kan du bruke når du skal spørre om hvor mye klokka er.

______________________________________________________________

Lïerehtimmieh

  Tren på klokka i NUMRA : tsåahka

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.